Saturday, 25 May 2019

TAJUK 14 : PENGURUSAN ALAM PEMBELAJARAN

PENGURUSAN PEMBELAJARAN


TAJUK 14 : PENGURUSAN ALAM PEMBELAJARAN


Pada zaman yang serba canggih ini, setiap guru perlu melakukan persediaan sebelum masuk kealam pengajaran di Sekolah dan berhadapan dengan pelajar. Guru haruslah bersedia tidak kira apapun yang akan berlaku di sekolah terutama ketika proses pembelajaran dijalankan.jika guru menggunakan pelbagai kaedah yang sesuai dengan pembelajaran maka pembelajaran itu akan berjalan dengan menarik dan berkesan dan meningkatkan kemahiran murid. Para guru harus mengetahui cara menyampaikan kandungan pelajaran berbentuk teori dan amali dan mampu mengubahsuai strategi mengikut jangkaan keberkesanan penggunaan sesuatu kaedah. Guru yang berhasrat untuk menjadikan pengajarannya efektif, seharusnya membuat kajian atau penyelidikan mengenai kaedah yang paling sesuai untuk sesuatu isi pelajaran, topik atau kemahiran.

 Kaedah yang digunakan oleh guru

1.      Pengubahsuaian strategi pengajaran
-          Di mana guru itu mengubahsuai tektik atau strategi dalam pengajaran untuk menjadikan pengajarannya lebih efektif yang sesuai untuk sesuatu pelajaran, topik dan kemahiran.

2.      Pengajaran yang efektif
-          Di mana guru itu sentiasa merancang pelbagai aktiviti untuk dilakukan semasa mengajar agar tidak kelihatan bosan di dalam kelas.

3.      Kemahiran komunikasi.
-          Di mana kemahiran ini haruslah dititikberatkan kerana berkomunikasi dan interaksi ke pendidikan pelbagai hala guru-murid, murid-murid, dan murid-guru menjadi teras keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

Kesimpulannya, sebagai guru kita haruslah bijak menggunakan gaya tingkah laku dan intonasi semasa bercerita, bersuara untuk menarik pelajar-pelajar mengikuti pengajaran ataupun aktiviti yang dilakukan semasa kelas sedang berlangsung. Guru juga seharusnya mahir dalam mengemukakan pelbagai jenis soalan dengan tujuan tertentu berasaskan konsep penyoalan. Ia bertujuan untuk mendapatkan maklumat, menguji kefahaman, menimbulkan kepekaan, menarik perhatian, membayangkan jawapan, dan mengukuhkan pemahaman. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran amat berkait rapat dengan pengurusan bilik darjah yang berdisiplin, susunan meja dan kerusi yang suasana belajar, persekitaran harmoni keilmuan, dan keceriaan wajah ilmuan.


RUJUKAN

1. Nur      Syamimi.         (2015).             Pengurusan      Alam    Pembelajaran. Diperolehi        daripada https://www.slideshare.net/syamimo/pengurusan-alam-pembelajaran-kumpulan-anggur

2. Nur Elida. (2015). KPS3014: Pengurusan Alam Pembelajaran. Diperolehi daripada https://www.slideshare.net/Nurelida/kps-3014-pengurusan-alam-pembelajaran

3. Naziratul          Asyikin.           (2012).             Pengurusan      Alam    Pembelajaran. Diperolehi        daripada https://www.scribd.com/doc/89430819/Pengurusan-Alam-Pembelajaran

TAJUK 13 : SEKOLAH DAN PERSEKITARAN

PENGURUSAN PEMBELAJARAN


TAJUK 13 : SEKOLAH DAN PERSEKITARAN


Bagi mewujudkan suasana yang selesa dan harmoni bergantung kepada persekitaran. Hal ini, dapat dikaitkan juga dengan pelajar sekolah yang memerlukan persekitaran sekolah yang selesa bagi menarik minat untuk merangsang pembentukan jiwa yang tenang dan aman dalam menimba ilmu pengetahuan. Disebabkan itu, setiap minggu boleh dikatakan akan diadakan pertandingan kelas terbersih dan tercantik dimana tujuan ini dilakukan untuk menggalakan pelajar-pelajar untuk mengikuti pertandingan ini. Pada kebiasaanya, sebuah sekolah yang iklimnya dianggap positif mempunyai ciri-ciri fizikal sekolah yang bersih dan menarik, hubungan sosial yang baik antara semua warga sekolah serta suasana kerja yang produktif. 

Terdapat beberapa peranan terhadap sekolah

1.      Peranan sekolah kepada masyarakat
-          Dimana kanak-kanak belajar tentang tingkah laku masyarakat dan menjadikan ini sebagai sikap atau tingkah laku mereka.

2.      Peranan ibu bapa
-          Membantu dalam membanteras masalah gejala sosial di dalam mahupun di luar sekolah seperti menghadiri kem-kem motivasi yang diadakan di sekolah.

3.      Kerjasama antara sekolah dan masyarakat
-          Sekolah memberi perkhidmatan kepada masyarakat melalui pasukan pakaian seragam serta tenaga guru dan pelajar ketika menganjurkan sesuatu aktiviti dari semasa ke semasa. Dimana masyarakat boleh menyalurkan bantuan kepada sekolah.

Keseluruhannya, menurut Abdullah Sani bin Yahya, 2007, iklim dan persekitaran sekolah akan membawa pengaruh yang penting terhadap pembentukan tingkah laku, imej mental, aspirasi dan interaksi sosial bagi anggota-anggota di dalamnya. Hubungan antara sekolah dan masyarakat serta hubungan antara guru dan ibu bapa dapat membantu mencapai matlamat sekolah malah pelajar juga turut mendapat faedah yang sangat berguna iaitu peningkatan daripada aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual  

RUJUKAN

1. Sue      Wan.    (2016).             SEKOLAH       DAN    PERSEKITARAN.       Diperolehi        daripada

2. Nabilah            Nadzri.             (2013).             Sekolah            dan      Persekitaran.    Diperolehi        daripada https://www.scribd.com/document/186142186/Sekolah-Dan-Persekitaran

TAJUK 12: PENGURUSAN PELBAGAI UPAYA

PENGURUSAN PEMBELAJARAN 


TAJUK 12: PENGURUSAN PELBAGAI UPAYA


Pengurusan murid merupakan salah satu bahagian yang sangat penting dalam pentadbiran sekolah. Hal ini demikian kerana, pengurusan murid ini berkaitan dengan usaha untuk melahirkan murid yang berkualiti dan mampu membawa perubahan terhadap negara dalam pelbagai aspek pada suatu hari nanti. Beberapa perkara yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang mahukan sistem pendidikan di Malaysia dapat melahirkan murid yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kaedah pemulihan dan pengayaan diguna pakai bergantung kepada masalah seseorang murid itu. 

 Peranan guru dalam mengajar

1.      Pendekatan pengajaran braille
-          Guru mengajar masalah penglihatan dan mengajar murid sehingga mahir membaca untuk mengajar mereka berdikari agar berjaya dalam kehidupan mereka.

2.      Latihan mobility
-          Keupayaan murid-murid buta menghadapi kehidupan bergantung macam mana pergerakan mereka terhadap persekitaran.

3.      Menguasai cara berkomunikasi
-          Menggunakan bahasa isyarat dan mengajar murid cacat pendengaran tentang kemahiran membaca.

Kesimpulannya, dalam mencapai kecemerlangan akademik bukanlah sesuatu yang mudah terutama pelajar-pelajar pendidikan khas. Pelbagai halangan yang mereka harungi dalam mencapai impian mereka. Sebagai seorang guru, kita haruslah sentiasa bersedia dalam membantu mereka untuk mencapai  cita-cita yang diimpikan.
             
RUJUKAN

1. Daniel Hilmi. (2015).             Pengurusan      Murid   Pelbagai           Upaya.             Diperolehi        daripada https://www.slideshare.net/danielhilmi/a-pengurusan-murid-pelbagai-upaya-1-lo

2. Nurul Syahira. (2015). Pengurusan Murid Pelbagai Upaya. Diperolehi daripada https://www.slideshare.net/NurulSyahira94/pengurusan-murid-pelbagai-upaya

3. Fatin    Aqilah.             (2015).             Murid   Pelbagai           Upaya.             Diperolehi        daripada https://www.slideshare.net/qila95/murid-pelbagai-upaya 

TAJUK 11: PENGURUSAN PELBAGAI BUDAYA

PENGURUSAN PEMBELAJARAN 

TAJUK 11: PENGURUSAN PELBAGAI BUDAYA


Budaya adalah tingkah laku sosial dan norma yang terdapat dalam masyarakat manusia. Budaya dianggap sebagai konsep utama dalam antropologi, merangkumi pelbagai fenomena yang dihantar melalui pembelajaran sosial dalam masyarakat manusia. Pengurusan mengenai kepelbagaian budaya dalam kalangan murid amatlah dititikberatkan. Murid yang berbeza budaya ini memerlukan pengurusan yang baik untuk menguruskannya.

Jenis-jenis pendekatan

1.      Pendekatan pelajar sebagai individu
-          Menekankan perbezaan pelajar seperti kecataan, latar belakang sosial

2.      Pendekatan kurikulum
-          Menekankan perbezaan pelajar seperti tugas dan aktiviti yang wujud dalm nilik darjah

3.      Pendekatan pelajar berasaskan ciri-ciri individu

Sebagai kesimpulan kepelbagaian budaya dalam kalangan murid amatlah dititikberatkan. Di Malaysia mempunyai pelbagai budaya maka murid berbeza budaya ini memerlukan pengurusan yang baik untuk menguruskannya. Pelbagai aspek yang perlu dilihat terlebih dahulu seperti kelas kehidupan, agama, jantina, bahasa, umur, kenegerian, kenegaraan dan juga kaum atau etnik sebelum pengurusan pelbagai budaya itu dijalankan. Matlamat  pendidikan  untuk  memberi  kesedaran  kepada pelajar-pelajar  tentang  wujudnya  pelbagai  nilai,  budaya,  agama  dan  bangsa  dalam masyarakatnya.


RUJUKAN

1. Lenny Lin.      (2015).             KPS     Pengurusan      Pelbagai           Budaya.           Diperolehi        daripada

2. Lynder James. (2011). Konsep Pengurusan Pelbagai Budaya. Diperolehi daripada https://www.scribd.com/doc/52014884/Konsep-Pengurusan-Pelbagai-Budaya

TAJUK 10: PENGURUSAN PENASIHATAN MURID

PENGURUSAN PEMBELAJARAN 

TAJUK 10: PENGURUSAN PENASIHATAN MURID


Nasihat ialah ajaran atau petunjuk yang baik. Kamus Dewan, nasihat ialah ajaran, petunjuk yang baik, peringatan, mengusulkan, mengesyorkan ataupun menganjurkan kepada seseorang tentang pelbagai hal. Menurut Zuraidah (1994), memberi nasihat adalah strategi menyelesaikan masalah tanpa memikirkan perasaan individu yang terlibat.

Ciri-ciri penasihatan yang berfokus kepada masalah-masalah yang dihadapi daripada menumpukan kepada individu bermasalah yang berbentuk arahan atau suruhan daripada seorang yang dianggap lebih berautoriti kepada orang lain. Terdapat beberapa peringkat penasihatan iaitu kesedaran guru sebagai pembimbing dan penasihat pelajar, meguasai kemahiran-kemahiran asas bimbingan, mengaplikasikan kemahiran dan membimbing pelajar membina hubungan, penerokaan dan membina matlamat dengan ini semua pelajar dapat menjadi pelajar yang baik dan bersahsiah.

Kesimpulannya, melalui bimbingan, masalah dapat diselesaikan manakala melalui kaunseling, masalah seperti rakan sebaya, jati diri dan ibu bapa pula akan diselesaikan. Pengurusan di sekolah ini menyelesaikan masalah melalui empat tahap iaitu nasihat, teguran dan amaran.

RUJUKAN:

1. Zulhaidin         Abdul. (2012).             Pengurusan      Penasihatan      Murid. Diperolehi        daripada https://www.scribd.com/doc/89003621/a

2. Nonie   Mislan.             (2012).             Pengurusan      Penasihatan      Murid. Diperolehi        daripada https://www.slideshare.net/noniemislan/pengurusan-penasihatan-murid

TAJUK 9: PENGURUSAN TINGKAH LAKU

PENGURUSAN PEMBELAJARAN 


TAJUK 9: PENGURUSAN TINGKAH LAKU


Tingkah laku manusia ialah sekumpulan tingkah laku yang ditonjolkan oleh manusia dan dipengaruhi oleh budaya, sikap, emosi, nilai, etika, autoriti, hubung baik, hipnosis, pujukan, paksaan, atau genetic yang merupakan salah satu faktor yang penting dalam masyarakat manusia. Pengurusan tingkah laku manusia ialah sekumpulan tingkah laku yang ditonjolkan oleh manusia dan dipengaruhi oleh budaya, sikap, emosi, nilai, etika, autoriti, hubung baik, hipnosis, pujukan, paksaan.

Peraturan ialah undang-undang yang ditetapkan untuk menentukan ketenteraman, keharmonian dan kelicinan perjalanan aktiviti-aktiviti dalam masyarakat. Peraturan sekolah merupakan satu persetujuan yang dipersetujui bersama oleh warga sekolah dalam mengawal disiplin dan tingkah laku manusia yang berada di dalamnya. Menurut Abdullah Sani (2005), disiplin merupakan satu bentuk latihan untuk mengembangkan potensi individu daripada segi intelek, jasmani, rohani dan sosial supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan serta berakhlak mulia dan memberi manfaat kepada masyarakat. Guru sebagai guru disiplin.

Setiap guru memainkan peranan yang penting untuk menguruskan atau mengajar malah mendidik juga. Mereka juga bertanggungjawab bersama untuk menentukan disiplin sekolah walaupun guru itu bukan guru disiplin untuk memastikan keadaan sekolah terkawal.

Salah satu untuk meningkatkan tahap dan mutu dispin pelajar ialah kokurikulum. Aktiviti kokurikulum ini bukan sahaja dapat melatih pelajar untuk mengamalkan gaya hidup sihat tetapi juga dapat mengawal tingkah laku dan disiplin mereka.

 Kesimpulannya, guru berperanan untuk mendidik pelajar selepas ibu bapa di sekolah. Para guru haruslah mengambil tindakan pelajar jika mereka tidak menghadiri aktiviti kokurikulum bagi memastikan pelajar-pelajar tidak terjebak dengan aktiviti tidak berfaedah.

RUJUKAN

1. Siti       Zahirah.           (2013).             Pengurusan      Tingkah           Laku.   Diperolehi        daripada

2. Umagul            L.         (2015).             Pengurusan      Tingkah           Laku.   Diperolehi        daripada

TAJUK 8: STRATEGI MENGURUS BILIK PEMBELAJARAN

PENGURUSAN PEMBELAJARAN 

TAJUK 8: STRATEGI MENGURUS BILIK PEMBELAJARAN


Pengurusan bilik pembelajaran merupakan satu proses pembentukan suatu alam pembelajaran serta usaha untuk mengekalkannya di mana iklimnya kondusif untuk pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran agar objektif yang ditetapkan tercapai. Menurut Haji Samsudin bin Md Noor, pengurusan bilik darjah merupakan satu proses, pergerakan yang memerlukan kerjasama dan campur tangan dari ahli organisasi tersebut bagi mencapai matlamat mereka sendiri, tugasnya adalah termasuk merancang, mengelola, memimpin, mengarah dan mengawal. Manakala Lemlech (1988) pengurusan bilik darjah sebagai orchestra dalam kehidupan di bilik darjah yang memerlukan pembentukan kurikulum, penyelenggaraan prosedur dan sumber pengajaran.

Pengurusan sumber yang perlu dikuasai oleh guru

1.      Pengurusan sumber manusia
-          Memastikan visi dan misi untuk kepentingan manusia itu sendiri dalam sesebuah organisasi yang dapat dilestarikan secara optimum.

2.      Pengurusan sumber fizikal
-          mempunyai kemudahan dan peralatan yang terdapat di dalamnya seperti kerusi, meja, papan hitam, papan kenyataan, ruang bacaan, almari dan alat bantu mengajar.

Jenis-jenis ilmu yang perlu ada di dalam diri guru

1.      Ilmu pengurusan bilik darjah

2.      Ilmu interaksi yang berkesan

3.      Ilmu pengurusan iklim bilik darjah

 Kemahiran menguruskan bilik darjah

1.      Kemahiran pengurusan sumber fizikal

2.      Bahan mengajar

3.      Pengurusan kaunseling

Strategi dalam menguruskan bilik darjah

1.      perancangan murid, perancangan bilik darjah

2.      wujudkan suasana kondusif

3.      menyampaikan pengajaran dengan menggunakan teknologi terkini.

Kesimpulannya, kerjasama yang padu di antara guru dan murid dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran akan menghasilkan sebuah pengurusan bilik darjah yang baik Kerjasama ini amat dititikberatkan kerana pengurusan tersebut akan tidak menjadi apabila sebelah pihak sahaja yang bertindak.

RUJUKAN

1. Wida Oly. (2015). Strategi Pengurusan Bilik Pembelajaran. Diperolehi daripada https://www.slideshare.net/widaonly/strategi-megurus-bilik-pembelajaran-slide-kumpulan7pisang

2. Shawal M. (2011). Strategi Pengurusan Bilik Pembelajaran. Diperolehi daripada https://www.scribd.com/presentation/56390370/k-7-Strategi-Mengurus-Bilik-Pembelajaran

3. Aliah    A.        (2017).             Strategi             Mengurus         Bilik     Pembelajaran. Diperolehi        daripada https://www.scribd.com/presentation/348366539/20160411140415k-7-Strategi-MengurusBilik-Pembelajaran